Liên hệ với chúng tôi

LIÊN HỆ

sales dept:

sales@rosakahotel.com

Đặt phòng  :

reservation@rosakahotel.com

Đặt tour :

fo@rosakahotel.com

Tuyển dụng:

hrm@rosakahotel.com

Check In:
Check Out: